A fejlesztésről

Célunk, hogy a fogyatékkal élő, ugyanakkor tehetséges fiatalokat felkaroljuk, és lehetőséget biztosítsunk számukra képességeik kibontakozására.

Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a fogyatékosságaik ellenére megtapasztalhassák a munkavégzés és a színpadi fellépést varázsát és erősítjük önbizalmukat.

Szeretnénk, ha átélnék az önállóság és a közösség élményét, és összekovácsoló erejét, ami által tovább fejlődik személyiségük.

Törekszünk a tőlük elvárható legmagasabb színvonal elérésére, és a bennük rejlő lehetőségek kiaknázására, lelkesedésük mértéke szerint.

Rávezetjük őket az egymásra figyelésre, felelősségre és a közösségért való lelkesedésre.

A közös munka közösséget, a közösség pedig barátságok kialakulását teszi lehetővé. Megtanulnak az élet egyéb területein is kitartani egymás mellett.

A munka és a fellépések alkalmával sok tapasztalatra és élményre tesznek szert. Bátrabb, határozottabb lesz a fellépésük, növekszik önbizalmuk és önértékelésük.